Her vil nogle af mine tidligere dyr være nævnt. Det vil primært være dyr der har nulevende efterkommere i min besætning, eller på anden på har haft en særlig betydning.