Hjem og klippes

Desværre. De kolde nætter har gjort at græsset på sommerfolden ved Krengerup har haft svært ved at følge med fårenes afgræsning. Så de måtte hentes hjem i går for ikke at komme i fodermangel. Så kunne muligheden udnyttes, nu de alligevel alle var samlet. Så dagen i dag blev brugt i stalden på klipning og vejning. Samtlige 32 voksne hundyr blev klippet, og alle lam vejet. Og derefter ud på en af slætmarkerne, det vakte glæde.

IMG_1432